Logo Của Bạn

Trang Chính Sách

Chính sách và Quy định Chung 1. Quy định về Sử dụng Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng tình với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. 2. Bản Quyền Mọi nội dung trên trang web này (bao gồm hình ảnh, văn bản, đồ họa, biểu đồ, và mã nguồn) đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc các bên sở hữu khác được cấp phép sử dụng. Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng lại nội dung mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm bản quyền và có thể chịu trách nhiệm pháp lý. 3. Bảo mật Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành. Xem thêm Chính sách Bảo mật để biết thông tin chi tiết. 4. Trách nhiệm Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các liên kết đến trang web khác. 5. Thay đổi Chính sách Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách và Quy định này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.